Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Privacy policy

 

Informatie over persoonsgegevens en de verwerking ervan

Gegevensverwerking en verantwoordelijkheid

Onder ‘verwerking’ verstaan wij elke handeling die gebeurt met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, opslaan, bewaren, raadplegen, gebruiken, mededelen via verspreiding, wissen, archiveren of vernietigen van deze gegevens. GL-Invest NV, Boekstraat 73 in 2610 Wilrijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Elke vraag omtrent dit onderwerp kunt u ons via briefwisseling stellen op het adres hierboven of elektronisch via: info@aktuainvest.be.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

 

Onder ‘persoonsgegevens’ wordt alle informatie verstaan betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
De persoonsgegevens die wij verwerken, zijn de gegevens die u ons meedeelt, zoals gebruikersgegevens (bv.: naam, voornaam, geslacht, taal, adres, telefoonnummer, e-mailadres, leeftijd, bankrekeningnummer en vergelijkbare gegevens, kopie van uw identiteitskaart), gegevens die verband houden met uw beroepsdoeleinden en gegevens die wij ontvangen wanneer u gebruik maakt van onze diensten.
Wij gaan enkel over tot beslissingen op basis van automatisch verwerkte gegevens indien dit noodzakelijk is om een contract af te sluiten of uit te voeren of indien u daarmee hebt ingestemd.

Wij verwerken geen zogeheten ‘gevoelige’ gegevens zoals gegevens die bijvoorbeeld
betrekking hebben op (N.B. de lijst is waarschijnlijk niet exhaustief) uw ras of etnische
afkomst, uw politieke, godsdienstige of filosofische overtuiging, uw leven en/of uw seksuele
geaardheid en uw gezondheid. Mochten wij er ooit toe gebracht worden deze gegevens te
verwerken, dan zullen wij dat enkel doen na uw expliciete toestemming en voor doeleinden
die u op voorhand worden duidelijk gemaakt, of indien de verwerking ervan noodzakelijk is
binnen het kader van het arbeidsrecht, de sociale zekerheid, de preventieve geneeskunde of
de arbeidsgeneeskunde.

Voor welke doeleinden en op welke basis gebruiken wij de gegevens die u ons meedeelt?

 

Wij gebruiken de persoonsgegevens die u ons meedeelt voor diverse doeleinden zoals:

Wij kunnen ertoe gebracht worden uw gegevens over te dragen binnen ondernemingen van
onze groep Aktua Invest projectontwikkeling (GL-Invest NV, B.P.N. NV, Vrouwevliet Invest
NV en Group GL) in het kader van de realisatie van de doeleinden hiervoor.
Wij maken de gegevens niet over aan derden, tenzij:

Indien de verwerking van de gegevens, onder meer via een onderaannemer, impliceert dat
de gegevens overgedragen worden buiten de Europese Unie, zullen wij erover waken uw
gegevens te beschermen in overeenstemming met de geldende Europese wetgeving ter
zake.
Wij vergewissen ons ervan dat elke derde aan wie wij uw gegevens zouden overdragen,
deze - net zoals wij - op een veilige manier verwerkt door de nodige maatregelen te treffen
om ze te beschermen.

Hoe beschermen wij uw gegevens en hoelang bewaren wij ze?

 

Wij treffen alle vereiste technische en organisatorische maatregelen om uw
persoonsgegevens te beschermen.
Uw gegevens worden zolang bewaard als nodig voor de verwerking waarvoor ze werden
verzameld. Dit varieert naargelang van het einddoel, bijvoorbeeld:

Op het einde van de bewaarperiode worden de persoonsgegevens anoniem gemaakt, gewist
of onbruikbaar gemaakt.

Welke rechten hebt u?

Voor de persoonsgegevens die wij verzamelen/die u ons meedeelt, gelden de volgende
rechten:

 

Contactgegevens

 

GL-Invest NV – Boekstraat 73 – 2610 Wilrijk – BTW BE0452.442.840 – RPR Antwerpen
Tel 03 /827 37 10 – email info@aktuainvest.be – website www.aktuainvest.be

Home
Vacature
Over ons
Aanbod
Realisaties
Wij zoeken
Contact
AKTUA INVEST Projectontwikkeling | Boekstraat 73 | B-2610 Wilrijk | tel. 03/827.37.10 | fax. 03/827.37.50 | created by Sanmax

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player